Vzdělávání pedagogů

Vzdělávací kurzy pro pedagogy připravovala Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucím katedry je doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Aktivita byla plánována tak, aby pomohla dosáhnout cílů projektu.

1. etapa: 6. - 8. 6. 2012

Začátkem června 2012 se uskutečnila první část vzdělávacích kurzů pro pedagogy ZŠ a MŠ Mšec, které pro nás připravil odborný garant projektu Katedra technické a informační výchovy PF MU Brno. Přímo na brněnské katedře jsme absolvovali následující semináře:

- Praktické využití ICT pro pedagogy
- Práce s interaktivní tabulí
- Praktické činnosti ve školní dílně
- Možnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na základní škole
- Práce s technickým softwarem (CAD)
- Netradiční výuka technického charakteru na základní škole
 
2. etapa: 6. - 8. 2. 2013
 
Pod vedením pedagogů z Katedry technické a informační výchovy PF jsme v Brně absolvovali další část vzdělávacích kurzů:
 
- Praktické využití ICT pro pedagogy (Word)
- Praktické činnosti ve školní dílně II
- Práce s technickým softwarem II
- Programování robotů (technická výuka na ZŠ)

3. etapa: 22. - 26. 4. 2013

Pod vedením doc. Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D. a Mgr. Martina Kučery (opět Katedra technické a informační výchovy PF MU Brno) jsme absolvovali týdenní intenzivní kurz tentokrát v našich dílnách v ZŠ Mšec:

- Stavba a programování robotů (netradiční výuka technického charakteru na ZŠ)
- Práce s interaktivní tabulí 

Výuka probíhala v praxi přímo se žáky. Dále jsme tento kurz spojili s motivačními workshopy pro žáky a rodiče. 

4. etapa: 8. - 11. 10. 2013

Opět pod vedením doc. Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D. absolvovali vybraní pedagogové kurz Netradiční výuka technického charakteru v ZŠ. Výuka probíhala již osvědčenou metodou - prakticky přímo se žáky.

5. etapa: 1. - 3. 9. 2014

Tato etapa vzdělávání proběhla opět ve Mšeci a navazovala na předchozí kurzy. Tentokrát byly na programu praktické činnosti s materiály ve školní dílně, praktické využití ICT pro pedagogy a práce s technickým softwarem.

6. etapa: 12. - 14. 11. 2014

Poslední etapu vzdělávacích aktivit pro pedagogy školy opět připravili kolegové z Katedry technické a informační výchovy PF MU Brno. Cílem bylo zdokonalení v práci s interaktivní tabulí a pokračovali jsme v kurzu robotiky (netradiční výuka technického charakteru na ZŠ).